ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ

  • Pilates Full → κλασσική μέθοδος Pilates με όλα τα όργανα (Reformer, Tower, Wunda Chair, Barrels + Mat + props) 3-4 άτομα/τμήμα
  • Gyrotonic → η μέθοδος Gyrotonic Expansion System με όργανα 2 άτομα/τμήμα


OPEN ΤΜΗΜΑΤΑ (έως 8 άτομα/τμήμα)

  • PilatesMat + Props(Βαράκια, Λάστιχα, Βosu, Στεφάνια, Rollers, Mπάλες)

  • Αερόβιο + PilatesMat→  συνδυασμός ήπιας αερόβιας άσκησης (low impact)

                                         με pilates mat + props

  • Gyrokinesis→ η μέθοδος Gyrotonic Expansion System με ελεύθερο σώμα σε                          ομαδικό τμήμα

                          Με στροφικές και κυκλικές κινήσεις που γίνονται με συνεχή ροή,

                          δυναμώνει, τεντώνει και ανοίγει όλο το σώμα.

  • Yoga

ΤΙΜΕΣ

2 pilates full / εβδομάδα 

85€ / μήνας

2 gyrotonic / εβδομάδα 

120€ / μήνας

1 pilates full + 1 gyrotonic / εβδομάδα 

100€ / μήνας

1 pilates full / εβδομάδα

45€ /μήνας

1 gyrotonic /εβδομάδα

65€ /μήνας

 

*ο μήνας δεν επεκτείνεται

 

 

 

Πακέτο 12 μαθημάτων pilates full

125€

Πακέτο 12 μαθημάτων gyrotonic

180€

Πακέτο 12 μαθημάτων 6 pilates full + 6 gyrotonic 

150€

Πακέτο 12 μαθημάτων 8 pilates full + 4 gyrotonic

140€

Πακέτο 12 μαθημάτων 4 pilates full + 8 gyrotonic

160€


*για τα πακέτα απαιτείται ακύρωση 24 ώρες πριν από το μάθημα, για αποφυγή της χρέωσής του

 

 

 

Πακέτο 10 ιδιαίτερων μαθημάτων

350€

 

*ειδικά πακέτα (τρίμηνα ή και μεγαλύτερης διάρκειας) μετά από συνεννόηση

 

 

Open Τμήματα

2 φορές  / εβδομάδα 

 

50€ / μήνας

3 φορές  / εβδομάδα 

60€ / μήνας

απεριόριστα

65€ / μήνας

 

*για τα OPEN ΤΜΗΜΑΤΑ, δηλώνετε στην αρχή της εβδομάδας

*μπορείτε να αλλάζετε την επιλογή σας

 


1 pilates full + 1 open

 

65€ / μήνας

2 pilates full + 1 open

100€ / μήνας

1 pilates full + 2 open

90€ / μήνας

1 gyrotonic + 1 open

85€ / μήνας

2 gyrotonic + 1 open

130€ / μήνας

1 gyrotonic + 2 open

100€ / μήνας

1 pilates full + 1 open + 1 gyrotonic

115€ / μήνας